Start » Sklep
Sklep
Akcesoria 


Chart 


Cz??ci skuterów i motorów zach. 


Jawa, CZ 175-350 


Jawka 50 


Junak 


Motocykle, motorowery i quady 


MZ TS, ETZ 150-250-301 


Odzie? 


Ogumienie 


Romet 


Simson 


WSK 125-175 

Informacje
  Jak Dojecha?
  O Firmie
  Kontakt z Nami
  Serwis
  Do Pobrania
  Kalendarz Imprez 2013
  Schematy Silników
  Wymiary T?oków
  Regulamin
  Galerie
  Produkcja
  Index No?no?ci Opon

Szukaj
 
Wpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane

Regulamin
1. Zamówienia sk?adane w sklepie internetowym "Motor" realizuje firma
    P.P.H.U. "Motor"
    ul. Marii Curie-Sk?odowskiej 19
    85-088 Bydgoszcz

2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym "Motor" s? warto?ciami
brutto i zawieraj?  podatek VAT.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawid?owych danych w formularzu  rejestracyjnym.

4. Z?o?enie zamówienia w naszym sklepie równowa?ne jest ze zgod? na przetwarzanie danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku), dla celów marketingowych firmy. Przys?uguje Pani/Panu prawo do wgl?du i poprawiania danych. Firma "Motor" o?wiadcza, ?e podane dane nie zostan? w ?adnej formie udost?pnione osobom trzecim.
 
5. Dane osobowe klienta nie s? przekazywane, odsprzedawane ani u?yczane innym osobom lub instytucjom, chyba ?e dzieje si? to za wyra?n? zgod? lub na ?yczenie klienta i je?li jest to konieczne w celu wywi?zania si? z umowy kupna - sprzeda?y us?ug i towarów.
 
6. Dost?p do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu. Wszelkie informacje na temat bazy danych uzyskaj? Pa?stwo bezpo?rednio od administratora.
 
7. Firma "Motor" informuje i? zdj?cia produktów, których nie jest producentem mog? nieznacznie odbiega? od rzeczywisto?ci.

8. Klienci, którzy podadz? adres e-mail b?d? informowani o statusie zamówienia poczt? elektroniczn?.

9. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o zwi?zanym z tym wyd?u?eniu czasu realizacji zamówienia.

10. Do ka?dej przesy?ki do??czony b?dzie paragon lub faktura VAT oraz wymagane przepisami instrukcje i gwarancje.

11. P?atników podatku VAT prosimy o wcze?niejsze przes?anie e-mailem danych do wystawienia faktury VAT .

12. Nale?no?ci za zamówione towary regulowane s? przy odbiorze lub przelewem na konto nr
ING Bank ?l?ski o/Bydgoszcz 37 1050 1139 1000 0091 3077 2784
 
13. Klient ma prawo do zwrotu zamówionego towaru w przeci?gu 5 dni licz?c od daty dostawy. 

14. Oferta wa?na tylko na terenie ca?ej Polski.

15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane b?d? przepisy polskiego prawa cywilnego.
Kontynuuj
Na szybko...

Koszyk
...jest pusty

Zaloguj się
E-mail

Hasło


Nowy klient?
Zapomniałeś hasła?


Kontakt On-Line
Centrum Motocyklowe
ul. C.Sk?odowskiej 19
85-088 Bydgoszcz
tel/fax: (052) 345-49-45
tel.kom: 0 506-01-08-04
email: [email protected]

[email protected]

3378461


© 2008 by Centrum Motocyklowe ASO wykonanie PeterWeb's